ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
คำค้น : เมดทัลโลเบต้าแลคทาเมส , อะซินีโตแบคเทอ , อมแมนนิไอ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . (2556). การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . 2556. "การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . "การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.