ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี
นักวิจัย : สุภาพร ล้ำเลิศธน
คำค้น : ฤทธิ์ต้านแคนดิดา , ดีปลี , โรคติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุภาพร ล้ำเลิศธน . (2556). การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุภาพร ล้ำเลิศธน . 2556. "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุภาพร ล้ำเลิศธน . "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
สุภาพร ล้ำเลิศธน . การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.