ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ
นักวิจัย : โศภิศ คันธวงศ์
คำค้น : Penicillim , marneffei , recombinant , protein , Glyceraldehydes , 3 , phosphate
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
โศภิศ คันธวงศ์ . (2556). การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
โศภิศ คันธวงศ์ . 2556. "การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
โศภิศ คันธวงศ์ . "การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
โศภิศ คันธวงศ์ . การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.