ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium
นักวิจัย : วาสนา ฉัตรดำรง
คำค้น : ไขมันจำเป็น , กากถั่วเหลือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วาสนา ฉัตรดำรง . (2557). การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วาสนา ฉัตรดำรง . 2557. "การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วาสนา ฉัตรดำรง . "การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
วาสนา ฉัตรดำรง . การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.