ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction
นักวิจัย : อัญชลี ศิษยนเรนทร์
คำค้น : เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี , ยีน , NS5b , พีซีอาร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . (2556). การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . 2556. "การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . "การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.