ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้
นักวิจัย : วิสุทธิ์ แช่มสะอาด
คำค้น : แผ่นรังผึ้ง , Cooling , Pad , ระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อม , Indirect , Evaporative
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิสุทธิ์ แช่มสะอาด . (2556). การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วิสุทธิ์ แช่มสะอาด . 2556. "การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วิสุทธิ์ แช่มสะอาด . "การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
วิสุทธิ์ แช่มสะอาด . การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.