ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
นักวิจัย : ปาจรีย์ ทองสนิท
คำค้น : มลพิษอากาศภายในอาคาร , ไม้ประดับภายในอาคาร , สำนักงาน , ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ , อาการแพ้ตึกและอาคาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ทองสนิท . (2555). การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปาจรีย์ ทองสนิท . 2555. "การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปาจรีย์ ทองสนิท . "การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
ปาจรีย์ ทองสนิท . การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.