ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
คำค้น : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . (2556). การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . 2556. "การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . "การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.