ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารสกัดหม่อนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารสกัดหม่อนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน
นักวิจัย : ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ . (2556). การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารสกัดหม่อนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ . 2556. "การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารสกัดหม่อนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ . "การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารสกัดหม่อนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ . การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบจากสารสกัดหม่อนในรูปแบบไมโครอิมัลชัน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.