ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย
นักวิจัย : อนงค์พร ไศลวรากุล
คำค้น : ข้อมูลชีวภาพ , Biometric , data , สมาร์ทการ์ด , Smart , Card , การพิสูจน์ทราบ , Authentication
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนงค์พร ไศลวรากุล . (2556). ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อนงค์พร ไศลวรากุล . 2556. "ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อนงค์พร ไศลวรากุล . "ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
อนงค์พร ไศลวรากุล . ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.