ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ
นักวิจัย : จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
คำค้น : Asparaginase , Asparagine , Acrylamide , Thai , Fermented , Food , Banana , Crisp
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . (2556). การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . 2556. "การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . "การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ . การศึกษาการใช้เอนไซม์แอสปาราจีเนสเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์ในกล้วยฉาบ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.