ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
นักวิจัย : วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
คำค้น : ยีนต้านทานเพลี้ยกระโดด , Plant , hopper , Resistant , Genes , โมเลกุลเครื่องหมาย , Molecular , Marker , ข้าวพันธุ์ชัยนาท1 , Chai , Nat , 1 , ข้าวพันธุ์ราตูฮีเนติ , Rathu , Heenati , การตรวจสอบยีน , Gene , scanning
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . (2555). ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . 2555. "ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . "ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.