ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
คำค้น : การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . (2556). การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . 2556. "การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . "การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.