ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2556). การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2556. "การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.