ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์
นักวิจัย : อัมพร เวียงมูล
คำค้น : เหล็กหล่อโครเมียมสูง , คาร์ไบด์ , จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน , ความแข็ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อัมพร เวียงมูล . (2556). การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อัมพร เวียงมูล . 2556. "การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อัมพร เวียงมูล . "การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
อัมพร เวียงมูล . การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.