ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค
นักวิจัย : รัตนาพร วังคีรี
คำค้น : อสมการการแปรผัน , Variational , inequalities , ปัญหาของจุดตรึงfixed , point , problems , การส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ , strict , pseudo , contractions , ปัญหาเชิงดุลยภาพ , equilibrium , การวิเคราะห์เชิงตัวเลข , numerical , analysis
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รัตนาพร วังคีรี . (2555). ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัตนาพร วังคีรี . 2555. "ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัตนาพร วังคีรี . "ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
รัตนาพร วังคีรี . ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.