ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว
นักวิจัย : ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . (2555). คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . 2555. "คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . "คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.