ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โปรตีโอมิคส์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในตับหนูจากผลของสมุนไพรตรีกฎุก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โปรตีโอมิคส์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในตับหนูจากผลของสมุนไพรตรีกฎุก
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . (2555). การใช้โปรตีโอมิคส์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในตับหนูจากผลของสมุนไพรตรีกฎุก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . 2555. "การใช้โปรตีโอมิคส์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในตับหนูจากผลของสมุนไพรตรีกฎุก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . "การใช้โปรตีโอมิคส์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในตับหนูจากผลของสมุนไพรตรีกฎุก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . การใช้โปรตีโอมิคส์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในตับหนูจากผลของสมุนไพรตรีกฎุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.