ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
นักวิจัย : รัตนา สนั่นเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รัตนา สนั่นเมือง . (2555). ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัตนา สนั่นเมือง . 2555. "ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัตนา สนั่นเมือง . "ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
รัตนา สนั่นเมือง . ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.