ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
นักวิจัย : ประพิธาริ์ ธนารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประพิธาริ์ ธนารักษ์ . (2555). การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประพิธาริ์ ธนารักษ์ . 2555. "การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประพิธาริ์ ธนารักษ์ . "การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
ประพิธาริ์ ธนารักษ์ . การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.