ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . (2555). การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . 2555. "การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . "การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.