ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน
นักวิจัย : นงนุช โอบะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นงนุช โอบะ . (2556). พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นงนุช โอบะ . 2556. "พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นงนุช โอบะ . "พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
นงนุช โอบะ . พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.