ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . (2555). โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . 2555. "โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . "โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.