ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง
นักวิจัย : ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
คำค้น : ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง , Chronic , heart , failure , โปรตีนคาร์บอนิล , Protein , carbonyl
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ . (2556). การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ . 2556. "การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ . "การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ . การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.