ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320
นักวิจัย : อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ . (2554). การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ . 2554. "การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ . "การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ . การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.