ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ
นักวิจัย : วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น . (2554). การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น . 2554. "การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น . "การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น . การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.