ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน
นักวิจัย : วันชัย ขันนาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วันชัย ขันนาม . (2556). ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วันชัย ขันนาม . 2556. "ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วันชัย ขันนาม . "ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
วันชัย ขันนาม . ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.