ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง
นักวิจัย : จงรักษ์ อรรถรัฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จงรักษ์ อรรถรัฐ . (2555). ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จงรักษ์ อรรถรัฐ . 2555. "ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จงรักษ์ อรรถรัฐ . "ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
จงรักษ์ อรรถรัฐ . ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.