ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
นักวิจัย : นิลวรรณ อยู่ภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิลวรรณ อยู่ภักดี . (2554). การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . 2554. "การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . "การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.