ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย
นักวิจัย : สายศิริ มีระเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สายศิริ มีระเสน . (2553). การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สายศิริ มีระเสน . 2553. "การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สายศิริ มีระเสน . "การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
สายศิริ มีระเสน . การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.