ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . (2554). ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . 2554. "ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . "ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.