ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2554). โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2554. "โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.