ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR
นักวิจัย : พวงเพชร วารีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พวงเพชร วารีย์ . (2556). การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พวงเพชร วารีย์ . 2556. "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พวงเพชร วารีย์ . "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
พวงเพชร วารีย์ . การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.