ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่
นักวิจัย : ชมนาด อินทจามรรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชมนาด อินทจามรรักษ์ . (2555). การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชมนาด อินทจามรรักษ์ . 2555. "การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชมนาด อินทจามรรักษ์ . "การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
ชมนาด อินทจามรรักษ์ . การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.