ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก
นักวิจัย : สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา . (2556). การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา . 2556. "การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา . "การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา . การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.