ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
นักวิจัย : วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . (2553). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . 2553. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.