ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน
นักวิจัย : สริน ศรีปรางค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สริน ศรีปรางค์ . (2554). การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สริน ศรีปรางค์ . 2554. "การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สริน ศรีปรางค์ . "การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
สริน ศรีปรางค์ . การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.