ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . (2554). การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . 2554. "การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . "การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.