ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2553). การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วรี ติยะบุญชัย . 2553. "การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.