ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
นักวิจัย : สายศิริ มีระเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สายศิริ มีระเสน . (2553). การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สายศิริ มีระเสน . 2553. "การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สายศิริ มีระเสน . "การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
สายศิริ มีระเสน . การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.