ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
นักวิจัย : อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา . (2554). ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา . 2554. "ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา . "ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา . ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.