ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV
นักวิจัย : แคทรียา สุวรรณศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
แคทรียา สุวรรณศรี . (2554). การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
แคทรียา สุวรรณศรี . 2554. "การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
แคทรียา สุวรรณศรี . "การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
แคทรียา สุวรรณศรี . การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.