ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่
นักวิจัย : สุธนิตย์ พุทธพนม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธนิตย์ พุทธพนม . (2553). วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุธนิตย์ พุทธพนม . 2553. "วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุธนิตย์ พุทธพนม . "วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
สุธนิตย์ พุทธพนม . วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.