ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้นำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม: แมลงวันและยุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้นำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม: แมลงวันและยุง
นักวิจัย : อุดมพร แพ่งนคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุดมพร แพ่งนคร . (2553). การใช้นำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม: แมลงวันและยุง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อุดมพร แพ่งนคร . 2553. "การใช้นำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม: แมลงวันและยุง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อุดมพร แพ่งนคร . "การใช้นำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม: แมลงวันและยุง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
อุดมพร แพ่งนคร . การใช้นำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม: แมลงวันและยุง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.