ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner
นักวิจัย : ธีรพร กงบังเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธีรพร กงบังเกิด . (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธีรพร กงบังเกิด . 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธีรพร กงบังเกิด . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
ธีรพร กงบังเกิด . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายใน Aggie Conner. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.