ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง
นักวิจัย : อนุพันธ์ กงบังเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนุพันธ์ กงบังเกิด . (2553). การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อนุพันธ์ กงบังเกิด . 2553. "การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อนุพันธ์ กงบังเกิด . "การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
อนุพันธ์ กงบังเกิด . การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.