ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต
นักวิจัย : รัตนาพร วังคีรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รัตนาพร วังคีรี . (2553). วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัตนาพร วังคีรี . 2553. "วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัตนาพร วังคีรี . "วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
รัตนาพร วังคีรี . วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.