ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.)
นักวิจัย : ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ . (2553). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.).
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ . 2553. "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.)".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ . "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.)."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ . การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.