ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างนักพัฒนาและนักสื่อสารท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างนักพัฒนาและนักสื่อสารท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
นักวิจัย : ปุกคำ สายทา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปุกคำ สายทา . (2558). การสร้างนักพัฒนาและนักสื่อสารท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ปุกคำ สายทา . 2558. "การสร้างนักพัฒนาและนักสื่อสารท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ปุกคำ สายทา . "การสร้างนักพัฒนาและนักสื่อสารท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2558. Print.
ปุกคำ สายทา . การสร้างนักพัฒนาและนักสื่อสารท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2558.