ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการณ์สื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชน กรณีศึกษา แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการณ์สื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชน กรณีศึกษา แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : เสริมศิริ นิลดำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสริมศิริ นิลดำ . (2557). สภาพการณ์สื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชน กรณีศึกษา แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เสริมศิริ นิลดำ . 2557. "สภาพการณ์สื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชน กรณีศึกษา แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เสริมศิริ นิลดำ . "สภาพการณ์สื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชน กรณีศึกษา แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
เสริมศิริ นิลดำ . สภาพการณ์สื่อสารในภาวะภัยพิบัติกับผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชน กรณีศึกษา แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.